Politika privatnosti

Dobro došli na našu stranicu koja definiše politiku privatnosti. Smatramo da smo na našem jeziku naveli sve relevantne podatke. Ako želite detaljnije da se informišete o temi predlažemo da pročitate englesku verziju, koja se nalazi ispod.

POLITIKA PRIVATNOSTI

Ova Politika privatnosti objašnjava koje podatke prikupljamo o vama i kako koristimo te podatke, kao i da vam pružimo bitne informacije u vezi sa vašim podacima a u vezi pretraživanja i ostavljanja komentara na ELITIKO sajtu. Ova Politika privatnosti dopunjuje pravila korišcenja na ovom sajtu i menja je u delu koji se odnosi na zaštitu licnih podataka, a sve u cilju uskladivanja sa Opštom uredbom o zaštiti podataka o licnosti (GDPR)

Na ELITIKO sajtu u okviru funkcije ostavljanja komentara, osnivač i urednik omogućava korisnicima da ostave komentare na vesti na sajtu sa sadržajem koji sami definišu kao i pod imenom-pseudonimom koji sami odreduju. Stoga u vezi ostavljanja komentara, u skladu sa vašim pravom na slobodu istraživanja, vi sami birate koje ćete i da li ćete vaše lične podatke učiniti dostupnim javnosti. Pored tih informacija u vezi sa komentarima koje vi ucinite javnim na našem portalu, mi prikupljamo i vreme i datum komentara kao i IP adresu sa koje je komentar postavljen. 

Sve navedene podatke o vama prikupljamo isključivo u svrhu omogućavanja pretraživanja našeg sajta i ostavljanja komentara na vesti. Samim pristupom sajtu i ostavljanjem komentara vi prihvatate Pravila korišćenja kao i ovu Politiku privatnosti, koji su istaknuti na samom sajtu. Pored toga, vaše podatke obradujemo na osnovu našeg Legitimnog interesa da bismo otkrili i uklonili greške i tehničke probleme koji se mogu javiti u vezi sa pretraživanjem sajta. Takođe vaše podatke po istom osnovu možemo obradivati i u slučaju eventualnih zloupotreba naloga kao i sprečavanja istih na komentarima. Ovo uključuje i blokiranje komentara koji krše naše Pravila korišcenja i relevantne zakonske propise. Na kraju vaše podatke možemo otkriti ili podeliti sa odredenim državnim organima ako se to od nas zahteva na osnovu zakona. Takode iste možemo otkriti i na osnovu na zakonu utemeljene, pisane, sudske ili druge odluke državnog organa kojom se na osnovu relevantnih propisa može omoguciti uvid u Licne podatke. 

U vezi sa vašim komentarima cuvamo samo odredene informacije, koje smo dužni da cuvamo na osnovu zakona tokom perioda koji je istim propisan kao minimalan period zadržavanja. S tim što tekst komentara ostaje sacuvan u online arhivi vesti zajedno sa tekstom vesti.

Na našem sajtu nalaze se naši kolacici kao i trecih strana koji vam omogucavaju da na lakši nacin koristite sajt i krecete se po istom. Neki od tih kolacica se koriste i u svrhu analitike, plasiranja odredenih reklama ili predlaganja odredenih vesti. Prilikom prve posete sajtu, iskocice vam obaveštenje o kolacicima. Bez nepohodnih kolacica nije moguce pretraživati i koristiti naš sajt. Ako ne prihvatite da koristite takve kolacice to vas nece onemoguciti da koristite sajt, ali može uticati na funkcionalnost njegovog korišcenja. Detaljnije informacije se nalaze u našoj Politici o Kolacicima koja ce vam biti prikazana prilikom prve posete sajtu i na kojoj možete izvštiti i pojedinacno podešavanje odredenih kategorija kolacica koji nisu nepohodni. 

U svakom trenutku možete uložiti prigovor u vezi sa obradom vaših licnih podataka, nacionalnim telima za zaštitu licnih podataka u vašoj zemlji kao i regulatornom telu za zaštitu podataka o licnosti u Luksemburgu.

Osnivač zadržava pravo da promeni ili modifikuje ovu Politiku. O važnim promenama i dopunama osnivač može obavestiti korisnike putem e-maila ili objavljivanjem na sajtu. Korišcenjem bilo kog sadržaja na sajtu smatra se da ste upoznati sa najnovijim pravilima o uslovima korišcenja kao i politici privatnosti. 

Ova politika privatnosti stupa na snagu 01.04.2019.

Skip to toolbar